Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 09.05.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul.Arki Bożka 5 nastąpi  zamknięcie wody w godz. od 08.00 do 14.00. Na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z awarią na sieci wodociągowej, brakiem dostawy wody objęta będzie cała ulica Arki Bożka. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email