Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 14.03.2019 r. w miejscowości Chudoba wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 9:00 do 12:00 objęta zostanie cała miejscowość Chudoba. Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email