Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 08.11.2019 r. w miejscowości Kluczbork, przy ul. Konopnickiej wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Brakiem dostawy wody od godz. 09:00 do momentu usunięcia awarii objęte będą bloki nr 21 i 21a przy ul. Konopnickiej oraz odbiorcy przy ul. Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Ligonia do skrzyżowania ul. Kołłątaja. 

Pogorszenie jakości wody wystąpi również u odbiorców przy ul. Ossowskiego, Norwida i Jaronia. 

Po zakończonych czynnościach naprawczych oraz może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email