Taryfa gmina Byczyna 2018


Wyciąg z TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2018:

Tabela 1 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

L.p.

Oznaczenie taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena/stawka opłaty

netto

brutto*

Przemysł spożywczy

1

WS1

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

5,20

5,62

WS2

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,00

6,48

2

WS3

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

5,50

5,94

WS4

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,30

6,80

3

WS5

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

4,50

4,86

WS6

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

5,70

6,16

4

WS7

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

4,80

5,18

WS8

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,00

6,48

5

WS9

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy z nakładką radiową mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

7,50

8,10

WS10

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy z nakładką radiową mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

13,75

14,85

6

WS11

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny IBOK

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

4,70

5,08

7

WS12

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny IBOK-PDF

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

4,00

4,32

8

WS13

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – norma

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

3,33

3,60

9

WS14

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

4,09

4,42

10

WS15

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz z nakładką radiową

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

8,25

8,91

WS16

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,44

3,72

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz z nakładką radiową

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

13,25

14,31

Przemysł i usługi

11

WU1

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

5,20

5,62

WU2

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,00

6,48

12

WU3

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

5,50

5,94

WU4

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,30

6,80

13

WU5

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

4,50

4,86

WU6

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

5,70

6,16

14

WU7

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

4,80

5,18

WU8

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,00

6,48

15

WU9

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy z nakładką radiową mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

7,50

8,10

WU10

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy z nakładką radiową mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

13,75

14,85

16

WU11

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny IBOK

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

4,70

5,08

17

WU12

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny IBOK-PDF

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

4,00

4,32

18

WU13

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – norma

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

3,33

3,60

19

WU14

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

4,09

4,42

20

WU15

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz z nakładką radiową

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

8,25

8,91

WU16

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,56

3,84

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz z nakładką radiową

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

13,25

14,31

Gospodarstwa domowe

21

WG1

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

5,20

5,62

WG2

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,00

6,48

22

WG3

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

5,50

5,94

WG4

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,30

6,80

23

WG5

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

4,50

4,86

WG6

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

5,70

6,16

24

WG7

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

4,80

5,18

WG8

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,00

6,48

25

WG9

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy z nakładką radiową mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

7,50

8,10

WG10

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy z nakładką radiową mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

13,75

14,85

26

WG11

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny IBOK

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

4,70

5,08

27

WG12

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny IBOK-PDF

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

4,00

4,32

28

WG13

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – norma

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

3,33

3,60

29

WG14

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

4,09

4,42

30

WS15

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz z nakładką radiową

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

8,25

8,91

WS16

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,45

3,73

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz z nakładką radiową

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

13,25

14,31

Pozostali odbiorcy

31

WO1

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

5,20

5,62

WO2

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,00

6,48

32

WO3

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

5,50

5,94

WO4

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,30

6,80

33

WO5

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

4,50

4,86

WO6

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

5,70

6,16

34

WO7

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

4,80

5,18

WO8

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

6,00

6,48

35

WO9

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy z nakładką radiową mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

7,50

8,10

WO10

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny z nakładką radiową i wodomierz dodatkowy z nakładką radiową mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

13,75

14,85

36

WO11

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny IBOK

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

4,70

5,08

37

WO12

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny IBOK-PDF

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

4,00

4,32

38

WO13

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – norma

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

3,33

3,60

39

WO14

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

4,09

4,42

40

WS15

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz z nakładką radiową

zł/odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

8,25

8,91

WS16

Cena za dostawę wody

zł/m3

3,42

3,69

Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz z nakładką radiową

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

13,25

14,31

Tabela 2.

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla Gminy Byczyna – ochrona przeciwpożarowa

L.p.

Oznaczenie taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena/stawka opłaty

netto

brutto*

1

OP1

Stawka opłaty abonamentowej -ochrona przeciwpożarowa

zł/miesiąc

3000,00

3240,00

Tabela 3.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

L.p.

Oznaczenie taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena/stawka opłaty

netto

brutto*

Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków (woda pobrana z ujęć przedsiębiorstwa)

1

SO1

Cena za odprowadzanie ścieków

zł/m3

6,55

7,07

Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków (woda pobrana z ujęć własnych odbiorcy)

2

SO2

Cena za odprowadzanie ścieków

zł/m3

6,55

7,07

Stawka opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków

zł/ odbiorca/1 m-czny okres rozliczeniowy

3,25

3,51

SO3

Cena za odprowadzanie ścieków

zł/m3

6,55

7,07

Stawka opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków

zł/odbiorca/3 m-czny okres rozliczeniowy

3,95

4,27

Tabela 4.

Wysokość stawek – pozostałe usługi.

L.p.

Oznaczenie taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena/stawka opłaty

netto

brutto*

1

UW1

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

zł/szt

64,00

69,12

2

UK1

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

zł/szt

64,00

69,12

* – Cena/stawka opłaty brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2018 > Pobierz .pdf