WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork
OGŁOSZA NABÓR
NA STANOWISKO: MONTER SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Udział w usuwaniu awarii sieci wodociągowej. 
 2. Kierowanie samochodem do 3,5 t.
 3. Wykonywanie podstawowych prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na sieciach wodociągowych.
 4. Wykonywanie prac porządkowych.
 5. Wymiana wodomierzy głównych wg ustalonego harmonogramu.
 6. Wymiana wodomierzy domowych oraz wykonywanie prac instalacyjnych wg zlecenia.
 7. Bieżąca inspekcja stanu sieci wodociągowej.
 8. Bieżące naprawy uszkodzonych urządzeń wodociągowych.
 9. Naprawa w ramach remontów bieżących lub awarii uszkodzonych odcinków sieci i przyłączy do budynków mieszkalnych.
 10. Odtwarzanie nawierzchni (brukowanie, asfaltowanie na zimno).

Wymagania:

 1. wykształcenie: minimum zawodowe, preferowane: monter instalacji i urządzeń wod-kan, 
 2. prawo jazdy kat. B,
 3. minimum dobry poziom wiedzy z obszaru obsługi sieci wodociągowej, umiejętność pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, dyspozycyjność, 

Warunki pracy:

 1. praca fizyczna (praca w terenie), praca zmianowa od poniedziałku do piątku, 

w godz. od 7:00 do 15:00 lub od 14:00 do 22:00,  

 1.  wynagrodzenie: 3.000,00 zł – 4.000,00 zł brutto 

  Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
 2. Stabilną pracę w doświadczonym zespole, 
 3. Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, 
 4. Świadczenia z ZFŚS (dopłaty do wypoczynku, karnet na basen, siłownię, dopłaty do wydarzeń kulturalnych, paczki świąteczne dla dzieci, świadczenia świąteczne)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 25.10.2019 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email