WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O.

ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

OGŁOSZA NABÓR

NA STANOWISKO: KSIĘGOWA

 

w pełnym wymiarze czasu pracy

na czas nieokreślony

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie z zakresu rachunkowości lub finansów i 2-letnie doświadczenie na stanowisku w księgowości; bądź wykształcenie średnie i min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku w księgowości, mile widziane doświadczenie w pracy z gospodarką magazynową;

 • Dobra znajomość bieżących przepisów prawa w zakresie rachunkowości oraz podatków;

 • Mile widziane doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych, sprawozdań do instytucji zewnętrznych;

 • Umiejętność obsługi programów księgowych;

 • Mile widziane uzyskane certyfikaty i zaświadczenia;

 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excel.

Kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności):

– dobry poziom umiejętności pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność analitycznego myślenia,

Warunki pracy:

 • praca biurowa, w godz. od 7:00 do 15:00

Zakres wykonywanych obowiązków:

 • Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych;

 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;

 • Rozliczanie kosztów działalności (w szczególności remontów i awarii w rozbiciu na zlecenia);

 • Rozliczanie rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMK);

 • Obsługa programów finansowo-księgowych (TP-Media);

 • Udział w przygotowywaniu deklaracji podatkowych i GUS;

 • Sporządzaniepoleceń przelewu;

 • Uzgadnianie kasy głównej Spółki;

 • Uzgadnianie należności dochodzonych na drodze sądowej;

 • Rozliczanie ZFŚS;

 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca oraz roku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • stabilną pracę w doświadczonym zespole,

 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w dynamicznie działającej firmie;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • mile widziane dodatkowe uprawnienia i zaświadczenianp. o kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem:

 

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

 

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

20 STYCZNIA 2019 r.do godziny 1500(wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email