WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O.

ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

OGŁOSZA NABÓR

NA STANOWISKO: MŁODSZY OPERATOR SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO – KONSERWATOR SIECI KANALIZACYJNEJ

w pełnym wymiarze czasu pracy

na czas nieokreślony

 Wymagania:

  • wykształcenie: minimum zawodowe,

 • prawo jazdy kategorii C, mile widziane uprawnienia do obsługi wozu specjalistycznego oraz obsługi koparki,   

Kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności):

 • dobry poziom umiejętności pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, dyspozycyjność,

Warunki pracy:

 • praca fizyczna (praca w terenie), praca zmianowa od poniedziałku do piątku,

w godz. od 7:00 do 15:00 lub od 14:00 do 22:00,

 • wynagrodzenie do 4.000,00 zł brutto

  

Zakres wykonywanych obowiązków:

 • Czyszczenie sieci sanitarnej i deszczowej wg ustalonego harmonogramu,

 • Naprawa uszkodzonych studzienek, włazów, komór, osadników na poszczególnych sieciach kan,

 • Prowadzenie samochodu specjalnego; obsługa jego urządzeń w trakcie czyszczenia sieci,

 • Bieżąca inspekcja stanu sieci sanitarnej i deszczowej,

 • Naprawa w ramach remontów bieżących lub awarii uszkodzonych odcinków sieci i przykanalików do budynków mieszkalnych,

 • Przegląd, usuwanie awarii i czyszczenie przepompowni i tłoczni ścieków,

 • Przegląd, usuwanie awarii i czyszczenie przepompowni przydomowych,

 • Wywóz nieczystości samochodem specjalistycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia (prawo jazdy),

 • kserokopie dokumentów poświadczających ewentualny staż pracy,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Można dołączyć inne dokumenty wg uznania kandydata np. o kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty należy składać w Sekretariaciepod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

20 STYCZNIA 2019 r.do godziny 1500(wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email