Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 24.07.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Dąbrowskiego 16 (Przedszkole nr 5) nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 11.00 do 14.00. Na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z remontem przyłączy wodociągowych, brakiem dostawy wody objęta będzie część ul. Dąbrowskiego (od Chrobrego do Ficka) oraz cała ul. Ficka. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email