Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 12.12.2018 r. w miejscowości Trzebiszyn nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 11.00 do 13.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem na sieci wodociągowej, brakiem dostawy wody objęta będzie cała miejscowość . Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email