Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 07.08.2018 r. w miejscowości Smardy Dolne ul. Leśna 1A nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 08.00 do 11.00. Na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z remontem przyłączy wodociągowych, brakiem dostawy wody objęta będzie cała ul Leśna. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email