Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 15.03.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Broniewskiego 15 i 19 nastąpi remont przyłącza wodociągowego. Brakiem dostawy wody od godz. 08:00 do 12.00 objęta będzie ul. Broniewskiego.

Print Friendly, PDF & Email