Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 01.02.2019 r. w miejscowości Kluczbork ul. Dzierżona 10 nastąpi planowane zamknięcie wody od godz. 08.00 do 12.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem przyłącza wodociągowego, brakiem dostawy wody objęta będzie cała ul. Dzierżona. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email