Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 06.03.2019 r. w miejscowości Łowkowice przy ul. Dzierżona nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 08.00 do 12.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem przyłącza wodociągowego, brakiem dostawy wody objęta będzie cała ul. Dzierżona. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email