Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 07.02.2019 r. w miejscowości Krzywizna nastąpi planowane zamknięcie wody od godz. 09.30 do 10.30. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem przyłączy wodociągowych, brakiem dostawy wody objęta będzie cała miejscowość Krzywizna. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email