Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 29.01.2019 r. w miejscowości Byczyna ul. Słoneczna nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 11.00 do 14.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem na sieci wodociągowej, brakiem dostawy wody objęta będzie ul. Słoneczna do skrzyżowania z ul. Spokojną, Krasińskiego, Kluczborska, Koellinga, Lazara. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email