Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 14.01.2015 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Szenwalda 15 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Na czas usuwania awarii zamknięciem wody objęte będą ulice: Szenwalda, Broniewskiego.

Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszeni jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email