Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 06.07.2018 r. w miejscowości Byczyna przy ul. Klonowej 14 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 11.00 do czasu usunięcia awarii objęte zostaną ulice: Klonowa i Kościuszki. Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email