Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 17.04.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Karola Miarki wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym. Brakiem dostawy wody od godz. 08:30 do czasu usunięcia awarii objęta zostanie cała ul. Karola Miarki. Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email