Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 05.03.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Norwida 10A-10E nastąpi  brak dostawy wody od godz. 9.30 do czasu usunięcia awarii na sieci wodociągowej. Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email