Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 16.11.2016 r. o godz. 12.00 w miejscowości Kluczbork przy ul. Wołczyńskiej nr 12 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Na czas usuwania awarii brakiem dostawy wody objęta będzie ul. Wołczyńska od skrzyżowania z ulicą Dworcową do wjazdu na wiadukt, Konopnickiej od skrzyżowania z ulicą Wołczyńską do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego oraz ulica Karola Miarki.  Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Po wykonanych pracach zostaną wdrożone działania naprawcze tj.: płukanie sieci wodociągowej. Ponadto pobrana będzie próbka wody do analizy w zakresie : bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki.

Print Friendly, PDF & Email