Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 14.01.2015 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Wołczyńskiej 26A wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Na czas usuwania awarii nastąpi zamknięcie wody w obrębie ulicy Wołczyńskiej (od skrzyżowania z ul. Robotniczej do ronda na Ligocie Dolnej), Powstańców Śląskich, Granicznej , Różanej, oraz Młyńskiej.

Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszeni jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email