Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 05.06.2019 r. w miejscowości Lasowice Wielkie wystąpiła awaria hydrantu na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 11:00 do 14:00 objęta zostanie cała miejscowość Szumirad. 

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email