Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 30.10.2018 r. w miejscowości Byczyna przy ul. Klonowej 36 wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym. Brakiem dostawy wody od godz. 08.00 do czasu usunięcia awarii objęte zostanie ul. Klonowa, Kościuszki, Mickiewicza. Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email