Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 30.01.2019 r. w miejscowości Byczyna przy skrzyżowaniu ul. Wałowej z Paruszowicką wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 8:00 do czasu usunięcia awarii objęte będą ul. Wałowa, Paruszowicka blok nr. 2-8, Słoneczna blok nr. 2-8

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email