Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 22.02.2019 r. w miejscowości Jaśkowice 1 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 10.00 do czasu usunięcia awarii objęta zostanie cała miejscowość Jaśkowice. Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email