Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 15.07.2019 r. w miejscowości Polanowice 26-28 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 10:30 do usunięcia awarii objęta zostanie część miejscowości Polanowice od nr 3 do 31A. 

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email