Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 27.05.2019 r. w miejscowości Biadacz – Brodnica 26 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 11:00 do czasu usunięcia awarii objęta zostanie cała miejscowość Biadacz, Brodnica, Przybkowice, Kamienisko, Kobyla Góra.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email