Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 27.08.2019 r. w miejscowości Borkowice wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 10:30 do momentu usunięcia awarii zostanie objęta cała miejscowość Borkowice.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email