Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 27.11.2019 r. w miejscowości Kluczbork, przy ul. Sybiraków 6 wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 10:00 do momentu usunięcia awarii objęta będzie cała ulica Sybiraków.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email