W dniu 06.09.2023 r o godzinie 13:00 firma zewnętrzna uszkodziła sieć wodociągową w ulicy Wołczyńskiej. Podczas prowadzenia prac naprawczych wszyscy Odbiorcy będą zaopatrywani w wodę. Pogorszeniu może ulec ciśnienie i jakość wody.

Print Friendly, PDF & Email