Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 30.10.2019 r. w miejscowości Bogacica wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Brakiem dostawy wody do momentu usunięcia awarii zostaną objęte miejscowości: Czaple Stare, Krężel oraz fragment miejscowości Bogacica.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email