Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 08.12.2020 r. w miejscowości Kluczbork, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie wystąpiła awaria magistrali sieci wodociągowej.

Do momentu usunięcia awarii będzie obniżone ciśnienie i pogorszona jakość wody.

Print Friendly, PDF & Email