W dniu 01.10.2021 r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w Bąkowie przy ul. Wolności.

Od godziny 10:30 do momentu usunięcia awarii ograniczone będą dostawy wody na terenie Bąkowa.

Okresowo może nastąpić pogorszenie jakości wody i spadek ciśnienia.

Print Friendly, PDF & Email