Internetowe Biuro Obsługi Klienta – IBOK

Dostęp do platformy IBOK tymczasowo wyłączony – trwają prace modernizacyjne – planowany termin zakończenia prac – 30 listopada 2022r


iStock_000011225497XSmall

Wejdź do IBOK

Wejście i zalogowanie do IBOK oznacza akceptację Regulaminu. > Czytaj więcej


Czym jest IBOK?

Wygoda i skuteczność tak można najprościej podsumować istotę internetowego biura.
Nasz system jest gotowy do obsługi  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

IBOK to nowe rozwiązanie w branży wodociągowej stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają nowoczesnych i bardziej skutecznych sposobów komunikacji – multimedialna strona będąca wirtualnym Biurem Obsługi Klienta. IBOK to pomysł na to jak nasza firma chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i sprostać ich rosnącym wymaganiom. Mamy nadzieję, że nowy bezpłatny serwis zapewni naszym klientom poczucie komfortu w korzystaniu z usług, poprawi standardy obsługi i stanie się nieodzownym narzędziem do zdobywania informacji i kontaktowania się z nami. Ponadto system jest dedykowany osobom niepełnosprawnym w celu ułatwienia załatwiania bieżących spraw oraz eliminacji trudności z tym związanych.

Z nami zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Nie musisz wychodzić z domu, ani nigdzie dzwonić, aby uzyskać informacje i wiadomości zawarte w bazach programów poprzez przeglądarkę internetową. Oczekujesz szybszego i efektywniejszego reagowania na Twoje problemy to idealne rozwiązanie dla Ciebie.


1. Konto internetowe w IBOK m.in. umożliwia:

– podawanie stanów wodomierzy głównych,
– przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej,
– dostęp do podpisanych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
– wgląd do wystawionych faktur i generowanie ich widoków,
– bieżącą weryfikację wzajemnych rozliczeń,
– dostęp do pism rozrachunkowych, m.in. wezwań do zapłaty i not odsetkowych,
– przegląd odczytów stanów wodomierzy,
– podgląd danych dot. wodomierza głównego, w tym terminu upływu jego legalizacji,
– dokonywanie analiz i wykresów dot. dostawy wody i odprowadzania ścieków,
– przekazywanie informacji handlowej,
– zarządzanie własnymi danymi teleadresowymi.


2. Korzyści z posiadania internetowego konta:

– niższa o około 30% stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny przy podawaniu stanów wodomierza,
– niższa o około 40% stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny przy podawaniu stanów wodomierza i akceptacji faktur w formie elektronicznej,
– szybki dostęp do informacji przez przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie,
– ułatwienie i usprawnienie wzajemnych kontaktów,
– bezpłatny dostęp do konta,
– indywidualne zabezpieczenie konta każdego użytkownika.


3. Jak zostać użytkownikiem systemu IBOK:

Możliwość korzystania z IBOK uzyskają wszyscy Klienci, którzy spełniają następujące warunki:
– posiadają aktualną umowę zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
– podpisali i dostarczyli w postaci elektronicznej lub w formie papierowej
– podpisali Akceptację sposobu i warunków przesyłania faktur w formie elektronicznej,
– zalogowali się do systemu poprzez wpisanie prawidłowego loginu i hasła.


4. Bezpieczeństwo korzystania z IBOK zależy również od Ciebie.

Zanim wpiszesz swój identyfikator:
– sprawdź adres strony (prawidłowy to: https://ibok.hydrokom.pl/)
– upewnij się, że widzisz ikonkę z zamkniętą kłódką, która oznacza bezpieczne połączenie,
– przeczytaj poradnik bezpieczeństwa, > Czytaj więcej
– traktuj nieufnie e-maile, które nakłaniają Cię do podawania haseł.


5. Jak wejść do systemu IBOK:

– kliknij tutaj iBOK
– wpisz login i hasło,
po pierwszym zalogowaniu możesz zmienić hasło w zakładce Ustawienia w Menu Głównym.


W celu uzyskania pomocy bądź szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Tel.: 77 418 14 71, wewn. 57

Print Friendly, PDF & Email