Taryfa Gmina Byczyna


Wyciąg z TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017:

Tabela 1 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka
brutto
(z 8% VAT)
Jednostka miary
1. Przemysł spożywczy 1. Cena za dostarczoną wodę 3,67

zł/m3

2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
5,40

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
4,00

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
3,24

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
4,32

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
2,52

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

 2.  Przemysł i usługi 1. Cena za dostarczoną wodę  3,75  zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
 5,40  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
 4,00  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
 3,24  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
 4,32  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
 2,52  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3.  Gospodarstwa domowe 1. Cena za dostarczoną wodę 3,66  zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
 5,40  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
 4,00  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
 3,24  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
4,32  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
 2,52  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
 4.  Pozostali odbiorcy 1. Cena za dostarczoną wodę  3,65  zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
 5,40  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
 4,00  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
 3,24  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
 4,32  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
 2,52  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

Tabela 2 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka
brutto
(z 8%VAT)
Jednostka miary
1. odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków:
– przemysł spożywczy
– przemysł i usługi
– gospodarstwa domowe
– pozostali odbiorcy
Cena za odprowadzone ścieki 6,88 zł/m3

Tabela 3 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK ZA POZOSTAŁE USŁUGI

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka brutto

Jednostka miary

1

2

3

5

6

I.

Odbiorca usługi

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

32,40

szt.

II.

Odbiorca usługi

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

23,76

szt.

Tabela 4 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ŚCIEKI OPADOWE

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka brutto (8% VAT)

Jednostka miary

1

2

3

5

6

I.

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenie przemysłowym, składowym lub baz transportowych.

Cena za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe

0,10

zł/m powierzchni/m-c

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 > Pobierz .pdf


Wyciąg z TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016:

Tabela 1 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka netto

Dopłata

netto

Stawka brutto z uwzględnieniem dopłaty

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

7

I

Gospodarstwa domowe ,przemysł i usługi, pozostali odbiorcy, woda pobrana na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann i do zraszania terenów publicznych

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2. Stawka opłaty abonamentowej

– wodomierz główny

3,39

3,59

0

0

3,66

3,88

zł/m3

zł/punkt poboru/m-c

Tabela 2 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka

netto

Dopłata

netto

Stawka brutto z uwzględnieniem dopłaty

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

7

I.

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3

zrzuconych ścieków do kanalizacji

6,37

1,17

5,62

zł/m3

II .

Przemysł i usługi,

pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3

zrzuconych ścieków do kanalizacji

7,27

0

7,85

zł/m3

FG 07/7.2.1-36

Tabela 3 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ŚCIEKI OPADOWE

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

I.

Gospodarstwa domowe

Opłata stała (abonament) za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe

1,00

1,08

zł/odbiorcę

II.

Przemysł i pozostali odbiorcy usługi

Cena za odprowadzanie ścieków odpadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych, placów, dróg

0,09

0,10

zł/m2

Tabela 4 . WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK ZA POZOSTAŁE USŁUGI

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

6

I.

Odbiorca usługi

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych 1)

32,40

szt.

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 > Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/clients/client1/web11/web/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488