Taryfa Gmina Byczyna 2018


 

Treść decyzji zatwierdzającej  TARYFY > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 22 maja 2018 do 21 maja 2021 r. dla Gminy Byczyna  > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 22 maja 2018 do 21 maja 2021 r. dla Gminy Byczyna  > Pobierz .pdf

 


 

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna na okres 1 stycznia do 21 maja 2018 > Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email