Taryfa Gmina Kluczbork


Wyciąg z TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017:

Tabela 1.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka
brutto
(z 8% VAT)
Jednostka miary
1. Przemysł spożywczy 1.Cena za dostarczoną wodę 3,51

zł/m3

2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
5,40

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
4,00

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
3,24

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
6,26

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
2,52

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

 2.  Przemysł i usługi 1. Cena za dostarczoną wodę  3,53  zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
 5,40  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
 4,00  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
 3,24  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
 6,26  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
 2,52  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3.  Gospodarstwa domowe 1. Cena za dostarczoną wodę 3,47  zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
 5,40  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
 4,00  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
 3,24  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
 6,26  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
 2,52  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
 4.  Pozostali odbiorcy 1. Cena za dostarczoną wodę  3,46  zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
 5,40  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
 4,00  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
 3,24  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
 6,26  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
 2,52  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

Tabela 2.
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka
brutto
(z 8%VAT)
Jednostka miary
1. – odbiorcy usług w zakresie odprowadz- ania ścieków:
– przemysł spożywczy – przemysł i usługi
– gospodarstwa domowe
– pozostali odbiorcy
1.Cena za odprowadzone ścieki 5,91 zł/m3

Tabela 3.
Wysokość stawek – pozostałe usługi.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka
brutto
(z 8%VAT)
Jednostka miary
1. Odbiorca usługi. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 54,00 szt
2. Odbiorca usługi. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 70,20 szt

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 > Pobierz .pdf


 

Wyciąg z TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017:

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka
brutto
(8% VAT)

Jednostka miary

1

Grupa I
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe
i roztopowe z powierzchni terenów przemysłowych
i składowych oraz baz transportowych

1.Cena za odprowadzone ścieki
opadowe i roztopowe

0,12

zł/m2 powierzchni/m-c

2

Grupa II
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe
i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej, położonych w miastach
o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km2

1.Cena za odprowadzone ścieki
opadowe i roztopowe

0,10

zł/m2 powierzchni/m-c

3

Grupa III
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe
i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej

1.Cena za odprowadzone ścieki
opadowe i roztopowe

0,10

zł/m2 powierzchni/m-c

4

Grupa IV
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe
i roztopowe z powierzchni dróg i parking
o nawierzchni nieszczelnej (gruntowej i żużlowej)

1.Cena za odprowadzone ścieki
opadowe i roztopowe

0,10

zł/m2 powierzchni/m-c

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 > Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email