Taryfa Gmina Kluczbork 2018


Treść decyzji zatwierdzającej  TARYFY> Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 22 maja 2018 do 21 maja 2021 r. dla Gminy Kluczbork  > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 22 maja 2018 do 21 maja 2021 r. dla Gminy Kluczbork  > Pobierz .pdf


Pełna treść TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2018 > Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email