W dniu 30.08.2021r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały opublikowane zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.2028 z późn.zm.) zatwierdzone taryfy wejdą w życie 7 września 2021r.

Taryfa Gmina Kluczbork

Taryfa Gmina Byczyna

Print Friendly, PDF & Email