Informujemy, iż z dniem 1 października 2015 r. nastąpiło połączenie spółek Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku  i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie w drodze przejęcia całego majątku spółki ZGK Sp. z o.o. w Byczynie przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku.

Wskutek połączenia, na mocy art. 494 & 1 Kodeksu spółek handlowych Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM sp. z o.o. w Kluczborku z dniem 1 października 2015 r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Byczynie, natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Byczynie został wykreślony z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wobec powyższego WiK HYDROKOM sp. z o.o. z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas ZGK Sp. z o.o. w Byczynie.

Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane dla ZGK Sp. z o.o. w Byczynie, począwszy od dnia 1 października 2015 roku, należy kierować na następujący adres:

Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

KRS: 0000018438

REGON: 530593403

NIP: 7510001700

Print Friendly, PDF & Email