Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 05.12.2015 r. w miejscowości Ligota Dolna przy ul. Przemysłowej nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 13.00 do 18.00. Na czas prac ziemnych związanych z przebudową sieci wodociągowej brakiem dostawy wody objęta będzie ulica Przemysłowa.

Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszeni jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email