Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w wyniku utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur występuje ekstremalnie wysokie zapotrzebowanie na wodę. Szczytowy rozbiór wody występuje od godziny 20 do 22. W związku z tym dochodzi do zanieczyszczenia wody (zmiany barwy oraz mętności) w sieci wodociągowej na terenie całego miasta Kluczbork.

Od godziny 10:00 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku prowadzi badania wody pod względem bakteriologicznym na stacji uzdatniania wody i w punktach kontrolnych na terenie całego miasta.  

Print Friendly, PDF & Email