Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg sieciowy Nasale-Kastel 

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, informuje, że w związku z uzupełnianiem złoża filtracyjnego atestowanym mineralnym materiałem filtracyjnym na Stacji Uzdatniania Wody w Kastelu nastąpiło przejściowe pogorszenie jakości wody.

W dniu 29.02.2016 r. zostały pobrane próbki wody do analiz na SUW Kastel oraz we wszystkich miejscowościach znajdujących się z w strefie zaopatrzenia wodociągu Nasale-Kastel. Wyniki badań wykazały podwyższone wartości pH (odczyn) oraz mętności. We wszystkich próbkach nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Wysoki odczyn wody może wpływać na pogorszenie smaku (woda gorzka) mętności i twardości wody (wytrącanie związków wapnia w postaci białego osadu). Parametry takie jak mętność, odczyn czy twardość, nawet w stężeniach znacznie wyższych niż dopuszczalne, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, mogą być uciążliwe i nieakceptowalne przez konsumentów.

Wskazania:

  • w przypadku pojawienia się obcego smaku lub zapachu w wodzie, nie używać wody do picia czy mycia zębów w stanie surowym,

  • przy pobieraniu wody nie odkręcać kurka w sposób gwałtowny, umożliwić swobodny wypływ wody i po upływie 2-3 minut pobrać wodę do czystego naczynia,

Powyższe zmiany jakości wody mają charakter przejściowy. Badania kontrolne są w toku, o ich wynikach będziemy na bieżąco informować. Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email