Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kluczborku informuje, że w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, w dniu 27.10.2015 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Poniżej przedstawiono parametry, których stężenia nie odpowiadają wymaganiom obowiązujących przepisów:

Kastel stacja uzdatniania wody – nikiel (ug/l)  <16 , Azotany (mg/l)  52,91

Roszkowice szkoła podstawowa – nikiel (ug/l)  16 , Azotany (mg/l)  53,70

Nasale sklep spożywczy – nikiel (ug/l)  <16 , Azotany (mg/l)  54,19

Max. dopuszczalne stężenie – nikiel (ug/l)  20 , Azotany (mg/l)  50

Jakość wody pod względem organoleptycznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom. W odniesieniu do azotanów woda jest warunkowo dopuszczona do użytkowania na warunkach przyznanego odstępstwa na okres do dnia 31 marca 2017 r. W okresie odstępstwa max. stężenie azotanów nie może przekroczyć 60mg/l.

Zalecana wartość 50mg/l została ustalona w celu zapobiegania methemoglobinemii. Na chorobę tę narażone są  niemowlęta do trzeciego miesiąca życia karmione z butelki. W celu zapobiegania tej chorobie, woda o podwyższonych zawartościach azotanów nie powinna być wykorzystywana do przygotowywania pokarmów dla niemowląt. Spożywanie wody z wodociągu Nasale Kastel o stwierdzonych stężeniach azotanów nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.

Wodociag Nasale Kastel zaopatruje w wodę blisko 1600 mieszkańców wsi: Wojsławice, Roszkowice, Sierosławice, Borek, Nasale, Gosław, Paruszowice i Pogorzałka. W warunkach domowych poprawę jakości wody można uzyskać stosując odpowiednie filtry, przy czym należy pamiętać, aby przy ich stosowaniu przestrzegać zaleceń i wskazań producenta.

 

Print Friendly, PDF & Email