W związku z toczącym się postępowaniem przed Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Gliwicach w sprawie ustalenia taryf dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Kluczbork i dla gminy Byczyna informujemy, że aktualnie obowiązujące ceny wody i ścieków pozostaną niezmienione do czasu zatwierdzenia nowych taryf przez PGWWP. O nowych taryfach niezwłocznie poinformujemy.

Print Friendly, PDF & Email