ODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. 

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. istnieje od 1993 r. zajmuje się produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Jest prężnym i rozwijającym się przedsiębiorstwem, stawiającym na nowe rozwiązania i technologie. 

MŁ. DORADCA KLIENTA / INKASENT

  Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. prowadzenie obsługi odbiorców w Dziale Obsługi Klienta,
 2. Sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 1. fakturowanie odczytów,
 2. prowadzenie gospodarki wodomierzowej, 
 3. dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy w miarę potrzeb,
 4. prowadzenie windykacji należności,
 5. archiwizacja dokumentów.

Wymagania: 

 • wykształcenie: minimum średnie,
 • prawo jazdy kat. B.

Kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności): 

 • Dobry poziom wiedzy w zakresie przydzielonych zadań.
 • Min. dobra znajomość zagadnień i procedur związanych z obsługą klienta (m.in. przekazywanie informacji dot. procedur dotyczących zawierania umów z przedsiębiorstwem w ramach świadczonych usług).
 • Umiejętność obsługi programów specjalistycznych związanych z realizacją zadań na stanowisku na min. dobrym poziomie.
 • Min. dobry poziom kompetencji poznawczych (analitycznych, myślenia przyczynowo – skutkowego). 
 • Bardzo dobry poziom kompetencji interpersonalnych.
 • Dobry poziom umiejętności pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, dyspozycyjność, 

Warunki pracy:

 • Ze względu na specyfikę pracy – mile widziani mężczyźni, 
 • praca biurowa i w terenie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00,
 • wynagrodzenie 3.450,00 zł brutto

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w formie umowy na czas określony,
 • Pracę w doświadczonym zespole, 
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, 
 • Świadczenia z ZFŚS (dopłaty do wypoczynku, karnet na basen, siłownię, dopłaty do wydarzeń kulturalnych, paczki świąteczne dla dzieci)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających ewentualny staż pracy,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Można dołączyć inne dokumenty wg uznania kandydata np. o kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

29 grudnia 2021 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email