WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. 

ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

OGŁOSZA NABÓR

NA STANOWISKO: KSIĘGOWA

w pełnym wymiarze czasu pracy 

na czas nieokreślony 

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie z zakresu rachunkowości lub finansów i 2-letnie doświadczenie na stanowisku w księgowości; bądź wykształcenie średnie i min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku w księgowości, mile widziane doświadczenie w pracy z gospodarką magazynową;
 • Dobra znajomość bieżących przepisów prawa w zakresie rachunkowości oraz podatków;
 • Mile widziane doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych, sprawozdań do instytucji zewnętrznych;
 • Umiejętność obsługi programów księgowych;
 • Mile widziane uzyskane certyfikaty i zaświadczenia; 
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excel.

Kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności): 

– dobry poziom umiejętności pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność analitycznego myślenia,

Warunki pracy:

 • praca biurowa, w godz. od 7:00 do 15:00

Zakres wykonywanych obowiązków:

 • Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym. Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych;
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
 • Rozliczanie kosztów działalności (w szczególności remontów i awarii w rozbiciu na zlecenia);
 • Rozliczanie rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMK);
 • Obsługa programów finansowo-księgowych (TP-Media);
 • Udział w przygotowywaniu deklaracji podatkowych i GUS;
 • Sporządzanie poleceń przelewu;
 • Uzgadnianie kasy głównej Spółki;
 • Uzgadnianie należności dochodzonych na drodze sądowej;
 • Rozliczanie ZFŚS;
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca oraz roku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • stabilną pracę w doświadczonym zespole,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w dynamicznie działającej firmie;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • mile widziane dodatkowe uprawnienia i zaświadczenia np. o kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

16 czerwca 2022 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email