WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

OGŁOSZA NABÓR NA STANOWISKO: MŁODSZY OPERATOR / OPERATOR SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO – KONSERWATOR SIECI KANALIZACYJNEJ

  Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Czyszczenie sieci sanitarnej i deszczowej wg ustalonego harmonogramu,
 2. Naprawa uszkodzonych studzienek, włazów, komór, osadników na poszczególnych sieciach kan,
 3. Prowadzenie samochodu specjalnego; obsługa jego urządzeń w trakcie czyszczenia sieci,
 4. Bieżąca inspekcja stanu sieci sanitarnej i deszczowej,
 5. Naprawa w ramach remontów bieżących lub awarii uszkodzonych odcinków sieci i przykanalików do budynków mieszkalnych,
 6. Przegląd, usuwanie awarii i czyszczenie przepompowni i tłoczni ścieków,
 7. Przegląd, usuwanie awarii i czyszczenie przepompowni przydomowych,
 8. Wywóz nieczystości samochodem specjalistycznym.

Wymagania: 

 1. wykształcenie: minimum zawodowe, 
 2. prawo jazdy kategorii C, mile widziane uprawnienia do obsługi wozu specjalistycznego,
 3. mile widziany podstawowy poziom wiedzy z obszaru obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 4. dobry poziom umiejętności pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, dyspozycyjność, 

Warunki pracy:

 1. praca fizyczna (praca w terenie), praca zmianowa od poniedziałku do piątku, 

w godz. od 7:00 do 15:00 lub od 13:00 do 21:00,

 1. wynagrodzenie od 4.660,00 zł brutto

  Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
 2. Stabilną pracę w doświadczonym zespole, 
 3. Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, 
 4. Świadczenia z ZFŚS (dopłaty do wypoczynku, karnet na basen, siłownię, dopłaty do wydarzeń kulturalnych)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem: 

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

26.07.2024 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email