WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. 

ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

OGŁOSZA NABÓR NA STANOWISKO:
MONTER – KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ

  Wymagania:

 1. wykształcenie: minimum zawodowe, preferowane: monter instalacji i urządzeń wod-kan, ślusarz, mechanik lub hydraulik, 
 2. prawo jazdy kat. B,
 3. podstawowy poziom wiedzy z obszaru obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Kandydata powinno cechować:

umiejętność pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, 

Warunki pracy:

 1. praca fizyczna (praca w terenie), praca zmianowa od poniedziałku do piątku, 

w godz. od 7:00 do 15:00 lub od 14:00 do 22:00,

 1. wynagrodzenie: od 3.850,00 zł brutto 

Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Wykonywanie podstawowych prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. Udział w usuwaniu awarii sieci wod-kan. 
 3. Kierowanie samochodem do 3,5 t,
 4. Wykonywanie prac porządkowych,
 5. Wymiana wodomierzy głównych wg ustalonego harmonogramu,
 6. Wymiana wodomierzy domowych oraz wykonywanie prac instalacyjnych wg zlecenia,
 7. Bieżąca inspekcja stanu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
 8. Bieżące naprawy uszkodzonych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. Naprawa w ramach remontów bieżących lub awarii uszkodzonych odcinków sieci i przyłączy do budynków mieszkalnych.
 10. Odtwarzanie nawierzchni (brukowanie, asfaltowanie na zimno).

  Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
 2. Stabilną pracę w doświadczonym zespole, 
 3. Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, 
 4. Świadczenia z ZFŚS (dopłaty do wypoczynku, karnet na basen, siłownię, dopłaty do wydarzeń kulturalnych)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem: 

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

19.05.2023 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Klauzula informacyjna

Print Friendly, PDF & Email