WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. 

ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

OGŁOSZA NABÓR NA STANOWISKO: OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Wymagania:

 1. wykształcenie: minimum zawodowe, preferowane: ślusarz, mechanik lub hydraulik,
 2. mile widziane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych SEP G1/E i G2/E 

Kandydata powinno cechować:

umiejętność pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, 

Warunki pracy:

 1. praca fizyczna na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej, praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,
 2. wynagrodzenie: od 4.242,00 zł brutto 

Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Obsługa maszyn i urządzeń oczyszczalni.
 2. Stały dozór nad bezawaryjną pracą urządzeń oczyszczalni ścieków.
 3. Bieżące usuwanie drobnych usterek urządzeń oczyszczalni ścieków – zgłaszanie przełożonemu poważniejszych usterek natychmiast po ich wystąpieniu.
 4. Bieżące prace porządkowe w obiektach oczyszczalni.
 5. Ręczne prace transportowe.
 6. Pomoc w pracach przygotowawczych do prac remontowych.
 7. Pomoc w przeprowadzaniu prac remontowych.

  Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
 2. Stabilną pracę w doświadczonym zespole, 
 3. Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, 
 4. Świadczenia z ZFŚS (dopłaty do wypoczynku, karnet na basen, siłownię, dopłaty do wydarzeń kulturalnych)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem: 

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

08.12.2023 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email